Đầu tiên khách hàng chọn sản phẩm muốn mua, chọn số lượng và click vào MUA HÀNG. Khách hàng có thể chọn mua nhiều sản phẩm khác nhau.

Tiếp theo khách hàng chọn THANH TOÁN hoặc xem GIỎ HÀNG trên đầu trang. Ở đây khách hàng có thể tăng hoặc giảm số lượng hàng mình đã chọn.

Sau khi chọn THANH TOÁN khách hàng sẽ đến trang điền các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại. Khách hàng có thể lựa chọn đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản (khách thanh toán). Nếu khách hàng chọn đăng ký tài khoản lần sau khách hàng mua hàng sẽ không phải điền các thông tin nữa và sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Sau khi điền đầy đủ các thông tin này khách hàng chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng thì việc đặt hàng sẽ hoàn tất.